Praktische informatie  om zich kandidaat te stellen voor deelname aan een activiteit

Op het ledenportaal staat een vooruitblik op de praktische info welke van toepassing is op de activiteiten, met onder andere:

  1. de publicatie van de nieuwe brochure
  2. de periode van de online kandidatuurstelling semester 2 ( sterk aanbevolen )
  3. de verzendperiode van de papieren formulieren, enkel voor diegenen die echt in de onmogelijkheid zijn zich online kandidaat te stellen ( in uiterste noodzaak ). Dit wordt sterk afgeraden, gezien de onvoorspelbare leveringstijden en volgorde van sortering van de briefwisseling.
  4. Het vervolgverhaal