Bestuursleden

De vzw Gepensioneerdenvereniging heeft 2 bestuursorganen:

Het dagelijks bestuur staat in voor het dagelijkse beleid en telt 9 personen die worden gekozen uit de algemene vergadering.

De algemene vergadering bepaalt het algemene beleid, telt maximaal 30 leden en komt minstens 2 keer per jaar samen.


  profile

  Julia JACOBS

  Voorzitter

  profile

  MICHEL BOFFIN

  Secretaris

  profile

  Erna DE CREMER

  Penningmeester

  profile

  Ria AERTS

  Bestuurslid

  profile

  MICHEL DETHEE

  Bestuurslid

  profile

  Mieke KIMPE

  Bestuurslid

  profile

  Nicole STEVENIERS

  Bestuurslid

  profile

  Luc VAN ACKER

  Bestuurslid

  profile

  Willy VAN DEN BRANDE

  Bestuurslid

  profile

  Edmond VANDAMME

  IT - Admin