Over ons

Gepensioneerde personeelsleden kunnen na een tewerkstelling bij de diensten van de Vlaamse overheid contact houden met oud-collega's dankzij de vzw Gepensioneerdenvereniging. Deze vereniging biedt een brede waaier aan vormende, culturele en recreatieve activiteiten. Deze webpagina beschrijft het doel, de activiteiten, de structuur en het lidmaatschap van de vereniging.

Doel - Activiteiten - Lidmaatschap

De vzw Gepensioneerdenvereniging heeft als doel om:

 • bij te dragen tot de levenskwaliteit en levensvreugde van de leden
 • vormende, culturele en recreatieve activiteiten te organiseren
 • gepensioneerde personeelsleden van de diensten van de Vlaamse overheid in contact te brengen met elkaar

Leden van de vzw Gepensioneerdenvereniging kunnen samen met hun partner deelnemen aan een waaier van activiteiten. Het aanbod per semester ziet er in grote lijnen als volgt uit:

 • daguitstappen
 • meerdaagse reizen
 • culturele activiteiten
 • sportactiviteiten

Wie kan lid worden?

De gerechtigden van de Sociale dienst van het Vlaams overheidspersoneel

Hoe lid worden?

Betaal je lidmaatschap:

Je schrijft 15 euro over:

 • rekeningnummer: BE58 0001 6944 7579 (BIC BPOTBEB1)
 • begunstigde: vzw Gepensioneerdenvereniging voor het Vlaams Overheidspersoneel
 • mededeling in de overschrijving:
 • Ben je al lid? Noteer dan je huidige lidnummer.
 • Eerste inschrijving? Noteer dan je voornaam en achternaam.