Algemene info: 2024

Vriendelijk verzoek deze pagina aandachtig te willen lezen

  • Ook is er op het ledenportaal een filmpje geplaatst "Hoe vul ik mijn kandidatuurstellingsformulier in"
  • Nieuwe leden die voor de eerste maal het lidgeld betalen in 2024:

Gelieve het registratieformulier in te vullen op https://gvoweb.peepl.be/nl/login/ 

Op het ledenportaal kan bij je "profiel" de prognose zien van de aanwezigheid op de activiteiten!